Hiển thị một kết quả duy nhất

106,390,000.00
108,940,000.00
120,190,000.00
281,090,000.00
108,940,000.00
32,190,000.00