Gạch thảm lót nền cao cấp

1,400,000.00

Thương hiệu: Đại Đại Dương
Mã sản phẩm: WB-GTN-GCC003
Trọng lượng: 4 – 30 KG

Gạch thảm trang trí  với nhiều mẫu mã nhiều kích cỡ:

  • viên 80x80cm = 80x80cm, 1,6×1,6m; 1,6×2,4m;… 
  • viên 60x60cm = 60x60cm; 1,2×1,2m; 1,2×1,8m;…