Kính Nội Thất

100,000.00

Kính nội thất làm ra rất nhiều loại sản phẩm khác nhau như:

  • Bàn mặt kính
  • Cửa sổ, cửa đi
  • Sàn, trần nhà
  • Trần kính nghệ thuật
  • Trên mái nhà
  • Vách ngăn